Bokressurser

Her finner du lydfil og løsningsforslag til oppgavene i kapittel 6 og 8 i Uttaleundervisning - Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse.

Polsk lydfil

Den første lydfilen er av en innlærer med polsk språkbakgrunn.

Løsningsforslag

Flere lydfiler kommer på senere tidspunkt. Følg Uttale.no på Facebook for oppdateringer!

Errata

Her kommer oppdateringer til boka etter hvert når feil og trykkfeil blir oppdaget. Har du oppdaget noe som bør stå her? Send en e-post til kontakt@uttale.no.