I klasserommet

Her finner du presentasjoner som du kan gå gjennom i klasserommet. Du står fritt til å endre dem som du vil.

Vokaler

Les et blogginnlegg om vokaler her.

I-Y-U-O I-E-Æ Æ-Ø Ø-Å Korte og lange vokaler Diftonger

Konsonanter

Les et blogginnlegg om konsonanter her.

ç ("tj") - ʃ ("sj") P-B L-R Retroflekser

Intonasjon

Dette er et viktig, men potensielt vanskelig område å undervise i. Anbefalt fremgangsmåte her er å starte med bevisstgjøring om stavelsene, og deretter gå inn på trykk og rytme hvor konsepter fra stavelsene blir benyttet. Se kapittel 5 og 6 i Uttaleundervisning - Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse for mer om teorien rundt dette området.

Stavelsen