Stavelsen

Her kan du lese om stavelsesinndeling på norsk: https://medium.com/uttale-no/stavelsesstruktur-f5a180e6789d

I denne øvelsen tas det ikke hensyn til retroflekser (hvordan), velarer (engelsk) eller andre fonologiske prosesser (også) når stavelsene deles opp. Hvorvidt du tar opp dette i denne undervisningen kommer an på deg og hvilken gruppe du har. Det viktige er at bevisstgjøringen ligger på stavelsesinndeling. Bevisstgjøring på lyder anbefales gjort i egne økter. Stavelsesinndelingen er forøvrig gjort etter prinsippet om maksimal opptakt, altså at man forsøker å alltid ha en konsonant før vokalkjernen.

For dette opplegget finnes det ingen Quizlet eller Kahoot! Øving og repetisjon kommer ved at fokuset holdes på stavelsesinndeling så lenge det er nødvendig. Se bloggposten om opplegget her. (Lenke kommer snart)